Persona Intikalia

25 Jun 2015

Label Makanan Rendah Lemak

Salah satu cara mengetahui makanan rendah lemak adalah dengan memperhatikan label yang ada pada kemasan. Tidak hanya untuk makanan yang baik untuk tubuh namun juga untuk jus misalnya Tropicana. Akan tetapi, tidak hanya label yang harus diperhatikan namun juga kandungan nutrisi yang ada dalam produk tersebut, misalnya jumlah kalori dan trans fat. Terlalu banyak trans fat yang ada dalam makanan dapat menaikkan kadar kolesterol dalam tubuh dan tidak baik untuk jantung.

Makanan Rendah Lemak
Untuk membagi makanan dalam kategori tertentu misalnya makanan kategori rendah lemak, terdapat istilah dalam pembagian tersebut terdapat pada bungkus makanan:
  1. Fat free yang mengandung kurang dari ½ gr per sajiannya.
  2. Saturated fat free dengan kandungan kurang dari ½ gr lemak per sajian dan mengandung tidak lebih dari 1% dari lemak total untuk lvel trans fatty.
  3. Low fat dengan kandungan 3 gr lemak per sajian atau 50 gr makanan.
  4. Low saturated fat dengan 1 gr lemak per sajiannya dan kalori dari satu reatd fatty acids tidak lebih dari 15%.

label lainnya adalah reduced atau less fat dengan kandungan lemak minimal kurang dari 25% per sajiannya dari makanan rujukan dan reduced atau less saturated fat dengan kandungan lemak minimal adalah kurang dari 25% per sajian jika dibandingkan dengan makanan yang sama dengan kandungan full fat. Oleh karena itu, memperhatikan label dalam makanan rendah lemak dapat membantu Anda mengkonsumsi makanan yang rendah lemak.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar